Allergie aan Zee

Aanmelden

Uitnodiging

Beste longartsen (i.o.), KNO artsen(i.o) en allergologen (i.o.),

Allergie aan zee zal, na een succesvol congres in 2022, ook weer in 2023 plaatshebben aan het strand van Scheveningen.

In Nederland heeft zo’n 25% van de bevolking last van allergische klachten. Bij patiënten met astma heeft ongeveer 60% een bijkomende allergie. Allergische rhinitis is vaak onder behandeld en symptoombestrijding alleen is vaak niet effectief. Immunotherapie is een effectieve behandeling maar veel artsen zijn niet goed bekend met deze therapie.

In het kader van de United Airways is allergie een onderwerp wat zowel KNO artsen als Longartsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen en waar ook regelmatig in samengewerkt wordt. Daarnaast heeft ook de allergoloog zo zijn rol in het geheel. Tegenwoordig komt daar ook de behandeling met biologicals bij.

We nodigen u dus uit om, samen met uw collega long- of KNO arts of allergoloog, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op allergie tijdens Allergie aan Zee.

Jasper Kappen, Marjolein Cornet, Akke-Nynke van der Meer en Gert-Jan Braunstahl