Allergie aan Zee

Onderwerpen

Plenair

Openingssessie

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp

dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Tijdens deze openingssessie zal op een interactieve manier het programma worden doorlopen. Daarbij zullen een aantal belangrijke onderwerpen kort worden aangestipt.

Leerdoel:
- De kaders schetsen, al aanwezige kennis toetsen en een goede interactieve sfeer te creëren.

 

Key-note lecture Allergie

dr. Edward Knol, biomedisch wetenschapper en immunoloog
UMC Utrecht

Allergie is het gevolg van een verstoorde immuunrespons tegen niet bedreigende eiwitten waarvoor tolerantie hoort te zijn. Recent heeft de toepassing van biologicals de relevantie van bepaalde immuunspelers aangetoond in het bloed, maar ook in de aangedane weefsels bij individuele patiënten. Deze relevante immuunspelers, onderliggend aan de zogenaamde endotypen, zullen worden geïntroduceerd.

Leerdoelen:
- De cursist kent de relevante immuunmechanisme bij acute en chronische vormen van allergie.
- De cursist begrijpt dat endotypen onderliggend zijn aan de therapierespons bij individuele patiënten.

 

KNO voor de longarts

dr. Christine Segboer, KNO arts
Dijklander Ziekenhuis, Hoorn en Purmerend

Plenaire sessie waarin algemene raakvlakken tussen KNO en Longgeneeskunde zullen worden besproken, alles in het kader van de united airways. Wanneer is een verwijzing van de longarts naar de KNO-arts op zijn plaats? Wat kan de KNO-arts betekenen voor de longarts? Allergische, niet-allergische rhinitis en chronische rhinosinusitis zullen kort worden besproken: hoe vaak komt het voor (al dan niet bij patiënten met ook pathologie van de lagere luchtweg), hoe stel je de diagnose en hoe behandel je het.

Leerdoelen:
- Raakvlakken tussen KNO en Longgeneeskunde, wanneer verwijzen.
- In het kort: Etiologie, diagnose en behandeling allergische rhinitis.
- In het kort: Etiologie, diagnose en behandeling niet-allergische.
- In het kort: Etiologie, diagnose en behandeling chronische rhinosinusitis

 

Astma voor de KNO arts

drs. Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Tijdens deze sessie wordt de KNO-arts meegenomen in de wereld van astma. Wat is nou eigenlijk astma, hoe wordt de diagnose gesteld en wanneer verwijs je als KNO-arts nou naar de longarts? Tevens wordt er inzicht gegeven in de verschillende astma fenotypen en de behandeling ervan.

Leerdoelen:
- Kennis van astma, verschillende fenotypen en behandeling.
- Kennis van de raakvlakken tussen KNO en Longziekten op het gebied astma.

 

De (zee)reis van een allergiepatient, van drogist naar MDO !

dr. Hans de Groot, allergoloog
Reinier de Graaf Groep, Delft

Ik bespreek de klachten van een allergie patiënt, de allergenen waaraan te denken (in een interactieve quiz) en de diagnostiek en therapie die iedere patiënt op die reis kan meemaken (nut van zelftesten, zelfmedicatie bij de drogist; diagnostiek en therapie via de huisarts; verwijzing naar de KNO/longarts/allergoloog; en uiteindelijk de meerwaarde van een MDO zoals een DelftsAllergieCentrum).

Leerdoelen:
- Stapsgewijze benadering van de patiënt met allergische rhinitis, al of niet met astma.
- Wanneer te verwijzen en meerwaarde & werkwijze van een MDO.

 

Workshops


Allergeen immunotherapie een behandeling voor de united airways

dr. Christine Segboer, KNO arts
Dijklander Ziekenhuis, Hoorn en Purmerend

dr. ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

In deze praktische workshop zal in worden gegaan op het concept “united airways” in het kader van allergie. Van inflammatoire mechanisme tot behandelmodaliteiten. Er zal dieper ingegaan worden op allergeen immunotherapie. Van pathofysiologie van de behandeling tot praktische tips. Ook de recent uitgekomen richtlijn zal uitvoerig behandeld worden.

Leerdoelen:
- Mechanisme en achtergrond van immunotherapie.
- Richtlijnen immunotherapie.
- Praktische handvatten.

 

Biologicals voor neus en long

prof.dr. Philippe Gevaert, KNO arts
Universiteit, Gent

dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Biologicals hebben een belangrijke plaats bij de behandeling van astma en/of neuspoliepen. Het huidige palet biologicals richt zich op T2-inflammatie. Met behulp van biomarkers kan dit worden aangetoond. In de workshop zal worden ingegaan op indicatiestelling, biologicalkeuze, follow-up en monitoring.

Leerdoelen:
- Indicatie stellen voor biologicals bij astma en/of NP.
- Organisatie rondom biologicals.

 

Back to the basics

dr. Bas van den Borne, KNO-arts
CWZ, Nijmegen

drs. Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Behandeling respiratoire allergie door KNO-arts en Longarts met name naar aanleiding van MDO (multidisciplinair overleg), gezamenlijk behandelplan opstellen.

Leerdoelen:
- Behandeling respiratoire allergie.
- Meerwaarde MDO Longziekten en KNO in de behandeling van respiratoire allergie.
- Meer proms voor het meten van de effectiviteit van je behandeling.

 

‘Organisatie van zorg rondom biologicals’

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp

dr. Marijke Amelink, longarts
Spaarne Gasthuis, Haarlem

Een goede samenwerking tussen KNO arts en longarts wordt steeds belangrijker bij de totale behandeling van de ‘united airways’ sinds de komst van de biologicals. In deze workshop komen de werkwijze van een multidiscipliniare poli en het samenwerken tussen KNO-arts en longarts aan bod. Ook komen praktische zaken aan bod om de zorg rondom biologicals zo goed mogelijk te organiseren.

Leerdoelen:
- Meerwaarde MDO KNO-arts en longarts in kader van united airways
- Organisatie van zorg rondom biologicals
- Multidisciplinaire poli
- Kennis van raakvlakken KNO-long