Allergie aan Zee

Interesse
Aanmelden

Onderwerpen

Plenair

Openingssessie

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp

dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Tijdens deze openingssessie zal op een interactieve manier het programma worden doorlopen. Daarbij zullen een aantal belangrijke onderwerpen kort worden aangestipt.

Leerdoel:
- De kaders schetsen, al aanwezige kennis toetsen en een goede interactieve sfeer te creëren.

 

Key-note lecture Allergie

prof.dr. Hermelijn Smits, hoogleraar immuunmodulatie
LUMC, Leiden

Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

KNO voor de longarts

dr. Digna Kamalski, KNO arts
UMCU, Utrecht

Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Astma voor de KNO arts

dr. Ilse Boudewijn, longarts
MCL, Leeuwarden

Tijdens deze sessie wordt de KNO-arts meegenomen in de wereld van astma. Wat is nou eigenlijk astma, hoe wordt de diagnose gesteld en wanneer verwijs je als KNO-arts nou naar de longarts? Tevens wordt er inzicht gegeven in de verschillende astma fenotypen en de behandeling ervan.

Leerdoelen:
- Kennis van astma, verschillende fenotypen en behandeling.
- Kennis van de raakvlakken tussen KNO en Longziekten op het gebied astma.

 

Is dit nu allergie of nie?

dr. Hanneke Oude Elberink, internist allergoloog
UMCG, Groningen

Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Workshops


Allergeen immunotherapie een behandeling voor de united airways

dr. Christine Segboer, KNO arts
Dijklander Ziekenhuis, Hoorn en Purmerend

dr. ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

In deze praktische workshop zal in worden gegaan op het concept “united airways” in het kader van allergie. Van inflammatoire mechanisme tot behandelmodaliteiten. Er zal dieper ingegaan worden op allergeen immunotherapie. Van pathofysiologie van de behandeling tot praktische tips. Ook de recent uitgekomen richtlijn zal uitvoerig behandeld worden.

Leerdoelen:
- Mechanisme en achtergrond van immunotherapie.
- Richtlijnen immunotherapie.
- Praktische handvatten.

 

Biologicals voor neus en long

prof.dr. Philippe Gevaert, KNO arts
Universiteit, Gent

dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Biologicals hebben een belangrijke plaats bij de behandeling van astma en/of neuspoliepen. Het huidige palet biologicals richt zich op T2-inflammatie. Met behulp van biomarkers kan dit worden aangetoond. In de workshop zal worden ingegaan op indicatiestelling, biologicalkeuze, follow-up en monitoring.

Leerdoelen:
- Indicatie stellen voor biologicals bij astma en/of NP.
- Organisatie rondom biologicals.

 

Back to the basics

dr. Digna Kamalski, KNO-arts
UMCU, Utrecht

dr. Ilse Boudewijn, longarts
MCL, Leeuwarden

Behandeling respiratoire allergie door KNO-arts en Longarts met name naar aanleiding van MDO (multidisciplinair overleg), gezamenlijk behandelplan opstellen.

Leerdoelen:
- Behandeling respiratoire allergie.
- Meerwaarde MDO Longziekten en KNO in de behandeling van respiratoire allergie.
- Meer proms voor het meten van de effectiviteit van je behandeling.

 

De multidisciplinaire poli (van DBC tot logistiek)

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp

dr. Marijke Amelink, longarts
Spaarne Gasthuis, Haarlem

Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.